Lihat teratas dek anda, pilih maksimum unit dengan “Dragontree” atau “Masques” dalam namanya, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.

: Jika anda mempunyai Vanguard grade 3 tanpa “Masques” dalam namanya, [tunjukkan grade 3 dengan “Masques” dalam namanya dari tangan], dan ride yang ditunjukkan untuk kos ini sebagai . Jika anda ride, letak ini ke dalam jiwa, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, dan anda tidak Persona Ride pada giliran ini, aktifkan Persona Ride.

Inilah dia bukti dan kunci. Demi berhubung dengan Dragontree yang hebat.