: Semua unit RG anda dengan nama yang lain dari unit ini tidak boleh dipilih oleh efek pihak lawan. : Apabila unit ini menyerang, jika anda Persona Ride pada giliran ini, unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Serangan kilatku dengan seluruh kekuatanku akan menembus kegelapanmu.