: Apabila unit ini , [buang dari tangan], pilih salah satu Vanguard anda, dan unit ini dapat +2000 untuk setiap dua grade unit itu hingga akhir pertempuran.
Dia patuh pada kuasa yang lebih besar.