: Sentinel (Anda hanya boleh mempunyai maksimum dengan “Sentinel” di dalam dek.)
: Apabila unit ini diletak ke , [buang dari tangan], pilih salah satu unit anda, unit itu dapat pertahanan sempurna hingga akhir pertempuran.
Saya tidak akan memaafkan siapapun yang berputus asa.