: Pada giliran anda, jika Vanguard anda ialah “Apex-surpassing Sword, Bastion Prime”, unit ini dapat +5000. : Apabila unit ini oleh efek anda, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Aku amanahkan nyawa dan pedangku untukmu, tuanku.