: Apabila unit ini diletak ke , [ & buang dari tangan], dan draw .
Membuat mereka berasa “Saya ingin mengikuti dia” juga adalah satu bakat.