: Apabila unit ini diletak ke atau , jika anda mempunyai “Meteorite” di anda, [], draw , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
: Jika dan anda mempunyai lima atau lebih Set Order, unit ini dapat +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
Tepati janji adalah sebab kebangkitan saya.