: Apabila unit ini diletak ke , [], pilih “”Meteorite”” dari anda, dan letak ke dalam anda.
: Pada giliran anda, jika unit RG pihak lawan digugurkan pada giliran ini, unit ini dapat +5000, dan jika tiga atau lebih unit digugurkan, +1.”
Malapetaka yang dirancang. Diikuti oleh kemunculan pemimpin yang baru.