: Apabila unit ini menyerang, [], pihak lawan pilih dari mereka, dan bind itu. Jika pihak lawan tidak bind , unit ini dapat +10000 hingga akhir pertempuran.
Tidak meninggalkan sebarang debu, itulah gayanya.