(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)
Mainkan dengan []!
: Apabila ini diletak ke dalam anda, draw .
: Jika anda mempunyai Vanguard grade 3 atau lebih dengan “Michu” dalam namanya, [letak ini ke dalam anda], dan tukar semua kebolehan Cannonball Vanguard anda kepada “ : Apabila unit ini menyerang, [], pilih tiga unit anda, dan unit itu dapat +10000 hingga akhir giliran.” hingga akhir giliran.
Bersinar dan menerujakan….. Inilah pentas idaman saya!