Mainkan dengan []! Draw , pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 untuk setiap Order yang berlainan dalam dan anda hingga akhir pertempuran. (Tingkatkan untuk setiap dengan nama yang berlainan)
Perwujudan jiwa yang kacau. Cahaya gemilang sampai akhir.