: Apabila unit ini , unit ini dapat +2000 hingga akhir giliran.
Anda diserang kerana dikesan.