: Apabila unit ini , unit ini dapat +2000 hingga akhir giliran.
Menyerap tenaga dari tanah tanpa izin.