Ilmu yang berhimpun akan menyambung kepada hasil yang mantap.