: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Pantang mundur dihadapan musuh, itulah “Diabolos”.