: Apabila “Avaricious Demonic Dragon, Greedon” diletak ke anda, [], dan panggil ini ke . (Tidak boleh diaktifkan jika ini di dan diride)
Seolah beruang yang mahu menunggang kuda pemenang.