: Apabila unit ini diletak ke dari tangan, jika Vanguard anda ialah “Avaricious Demonic Dragon, Greedon”, [ & ], pilih dari jiwa anda dan panggil ke .
: Apabila Vanguard anda menyerang, jika anda Persona Ride pada giliran ini, pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Mereka yang kalah akan berubah menjadi “Desire Devils”.