: Jika anda mempunyai lima atau lebih unit, [], pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran. Jika anda mempunyai , unit itu dapat +15000 dan bukannya +5000.
Seberang ufuk kematian. Itulah tempat perjudian yang tulen.