(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)
Mainkan jika anda mempunyai Vanguard dengan “Thegrea” dalam namanya!
: Apabila ini diletak ke , [], dan draw .
: Jika anda mempunyai Vanguard grade 3 dengan “Thegrea” dalam namanya, [letak ini ke dalam ], pilih maksimum grade 3 atau lebih dengan “Thegrea” dalam namanya yang berlainan dari Vanguard anda dari tangan, dan ride sebagai .
Keadilan dan integriti adalah gambaran palsu yang harus dibenci.