(Anda hanya boleh mempunyai maksimum empat unit di dalam dek.)
“Keter Engine” disempurnakan oleh seorang ahli.