Era tanpa harapan, merujuk kepada zaman kegelapan.