: Apabila unit ini diletak ke atau , [ & gugurkan 1 unit RG anda yang lain], pilih salah satu unit RG pihak lawan, gugurkan, dan unit ini dapat drive +1 hingga akhir giliran.
: Pada giliran anda, jika unit RG anda digugurkan pada giliran ini, unit ini dapat +5000.
Kesatria yang menghunus pedang dalam bayangan.