: Apabila unit ini unit RG, lihat teratas dek anda, dan letak ke bahagian atas atau bawah dek anda.
Mm mm. Inilah dia.