: Jika anda mempunyai Vanguard grade 3 atau lebih dengan “Kyouka” dalam namanya, [letak unit ini ke dalam jiwa], pilih unit grade 2 atau lebih dengan nama yang berlainan dari Vanguard anda dari anda, dan letak ke bahagian atas dek anda.
Ma~na~kah~ rasa yang lidah saya inginkan~?