(Anda hanya boleh mempunyai maksimum empat unit di dalam dek. Apabila ditunjukkan sebagai trigger, pilih salah satu unit anda, unit itu dapat +10000 hingga akhir giliran! Kemudian, jika jumlah di anda lebih atau sama dengan pihak lawan, sembuhkan!)
Jika anda cedera, angkat tangan untuk beritahu saya, paham~?