: Pada pertempuran yang di unit ini, jika atau lebih pihak lawan dipenjara anda, unit ini dapat +5000.
persiapan segalanya siap, anda boleh menjadi debu sekarang.