: Apabila unit ini diletak ke dari jiwa, jika anda mempunyai Vanguard dengan “Baromagnes” dalam namanya, [buang dari tangan], pilih grade 2 atau kurang dari jiwa anda, dan panggil ke dalam kolum yang sama dengan unit ini.
Tidakkah ini lebih nyaman?