: Apabila unit ini diletak ke , anda boleh pilih grade 1 atau kurang dari anda, dan panggil ke sebagai .
: Apabila unit ini diletak ke , unit ini dapat +2000 hingga akhir giliran.
Cepat, jangan terlambat!