: Apabila unit ini unit RG, jika anda mempunyai Vanguard grade 3 atau lebih dengan “Haseritt” dalam namanya, unit ini dapat +5000 hingga akhir pertempuran. Pada akhir pertempuran, [], pilih salah satu unit RG di tengah baris belakang anda, dan gerakkan ke terbuka baris depan.
Masa depan yang jernih mungkin mendakap pelbagai warna.