Sylvan Horned Beast King, Magnolia

20.02.2023 D-PR/021BH

Error:

...unit itu dapat KUASA +5000 hingga akhir giliran.


Koreksi:

...unit itu dapat KUASA +5000 dan dan boleh menyerang dari baris belakang hingga akhir giliran.


Alasan Koreksi:

Kesalahan kemampuan kartu.


> Kembali Ke List Errata